Tarot ako energia

Už Sokrates povedal: "Telo je iba obalom duše. Ak ochorie duša, ochorie aj telo". Preto, neexistuje zdravá duša a choré telo, tak ako neexistuje chorá duša a zdravé telo. Ak má byť človek v harmónii,                                    tak predovšetkým musí byť myseľ, telo a duša v rovnováhe.                                                         Ak tak nie je, nastáva obdobie stagnácie,...jednoducho a proste šťastie a radosť                                                 sa zo života  nebadane vytrácajú ...... životnej energie značne ubúda......                                                                                       Kde nastala chyba ?                                                                              Niekto hromží na osud či karmu, iný obviňuje všetkých a všetko okolo seba. Ani najväčšie                                  nešťastie, ani zlosť situáciu nevedia vyriešiť , tá sa postupne len zhoršuje.                                                            Často iba počuť: "Tak veľmi som sa snažil a nič nevyšlo".                                         Prečo ?   

Energetické kanály, ktoré sú súčasťou systému energii, sú zhodné so sympatickým a parasympatickým nervovým systémom vo vnútri chrbtice.                                                                  Ľavý energetický kanál (Ida nadi)  je súčasťou nášho subtílneho systému a predstavuje našu minulosť,  ale aj emócie a túžby. Končí v super egu, ktoré je úložiskom všetkých našich spomienok, zvykov a podmieneností. Najvyššou kvalitou ľavého kanála je radosť, ktorá je základnou vlastnosťou ducha. Túžba po tejto radosti v nás stále žije rovnako silno, ako keď sme boli deťmi. Môže byť blokovaná alebo prekrytá "nánosom" emocionálnych alebo fyzických problémov. Mnohí máme negatívne myšlienky a to bez toho, aby sme si to uvedomili. To zistíme vtedy, keď sa stretneme s radosťou.                                                                   Pravý kanál (Pingala nadi) sa zhoduje s naším konaním a plánovaním, s našou fyzickou a mentálnou aktivitou. Končí sa v egu, ktoré nám dáva predstavy o individualite v zmysle toho, že sme oddelení od svojho okolia. Pravá energetická dráha sa stará o energiu našej aktivity. Táto energia zahŕňa našu mentálnu a fyzickú aktivitu. Keď sú energetické nároky na tejto strane príliš veľké, ľavý kanál je tým oslabený a túžba radovať sa zo svojho ducha mizne. Keď prevažuje pravá strana, tak sa človek stáva veľmi vyprahnutým a agresívnym. Prebytočný tlak vystreľuje nahor do ľavého spánku a do ega, čoho dôsledkom je následné zväčšenie ega, ktoré blokuje stredný kanál. Celý systém sa dostáva mimo rovnováhu. Zaslepenosťou naším egom sa stráca schopnosť cítiť emócie. Robíme rozhodnutia a konáme spôsobom, ktoré ovládajú alebo narúšajú život druhých, so silným presvedčením, že sú "nevyhnutné" a "logické"....       

             Systém energií  človeka zahŕňa aj vibračné polia energií. Éterické vibračné pole reaguje veľmi silno na myšlienkové impulzy, ktoré vychádzajú z mentálneho poľa. Prenáša aj informácie, ktoré získavame telesnými zmyslami do emočného poľa. Ak je éterické pole oslabené, tak neprebieha tento tok energií a človek tak pôsobí dojmom emočne a mentálne nezúčastneného ... a začína začiatok dlhého problému či vo vzťahoch, či v práci alebo na zdraví.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Prečo ?                                                                                                                                                                                                                                                       Možno sú to emočné negatívne štruktúry krivdy, bolesti, zlosti či strachu, ktoré nie sú rozpustené v minulých inkarnáciách, možno sú to nové nánosy neuvoľnených zážitkov z minulých negatívnych skúseností, možno deštruktívne vzorce výchovy..... Preto tieto negatívne pocity z emočného poľa, ktoré sú prenášané do mentálneho poľa môžu byť tvorené iba negatívnymi myšlienkami, ktoré sú často skresľované a neobjektívne,   čím vznikajú chybné rozhodnutia......

                                                                        AKO ĎALEJ ?                                                                              Crowley tarot je jeden z možností ukazovateľa cesty ... vie poukázať na problém stagnácie vo vývoji                               situácie. Vie poukázať na problém v energetických centrách/ čakrách.                                                          Problém, ktorý treba nahlas pomenovať, poznať, prijať a  "OD / PUSTIŤ "                                          ... lebo iba tak sa môže uvoľniť a iba tak sa môže zmeniť smer toho, čo očakávame...                                                                                 Takže tu platí zásada:                                                                             " Aké máš cítenie, také máš myslenie  a  ako myslíš,  tak konáš .... a presne  takú situáciu či ľudí do                                                                     svojho života pritiahneš". 

M A P A R A

          ...výpočet osobného rastu podľa dátumu narodenia....Vieme, že už Gréci vedeli, že každé jednoduché číslo má svoju vibráciu a význam. Každý človek začína svoj vlastný osobný cyklus v deň, kedy sa narodí.   Mapara prezradí význam Vašej osobnosti, smer duchovnej cesty či hlavnú životnú cestu. Poukazuje ako na osobné voľby, tak i na duchovné voľby v každodennom živote počas vývoja človeka.