Firmu PhDr. Tatiana Labdová - Harmony Center TANYA som otvorila na  základe              poznatkov z mojej 36 ročnej praxe v zdravotníctve a v sociálnej sfére ako                        masérske / terapeuticé centrum spojené s alternatívnou medicínou.

Masáže patria k zdravotným úkonom a  preto zabezpečujem odborný dohľad pri poskytovaní masérskych služieb/terapie: t.j. získanie anamnézy zdravotného stavu (prevencia komplikácii), posúdenie, vyhodnotenie merania energetických dráh, monitoring vitálnych funkcii, resp. odporučenia konzultácie s lekárom pri zistení negatívnych symptómov.

Fyzikálny zákon nám vraví: ..."energia nikdy nemizne, iba sa transformuje" (S.Sharamon).... aj keď to všetci vieme, aj tak o energii polemizujeme, hlavne, ak sa to týka zdravia. V rámci mojich skúsenosti som sa rozhodla spojiť masáže ako s meridiánovou terapiou či terapiou magnetického pulzného generátora MPG 30, tak aj s pyramidálnou energiou. Terapia pozitívne pôsobí na  komplexný systém energií človeka v súvislosti s podporou či prevenciou zdravia. Všetky masáže/terapie sú realizované pod pyramídou. 

      Počas mojej  praxe v primárnej sfére zdravotníctva som si všímala myslenie a cítenie ľudí, ktorí prichádzali do ambulancie vzhľadom k ich symptómom či diagnózam. Videla som emočné krivdy, ktoré boli iba vytesnené hlboko do duše, ale nie spracované. Dlhodobo zvýšené a zrýchlené negatívne vibrácie, emočné i mentálne, aktivujú genetiku alebo civilizačné choroby.                                  Tradičná čínska medicína /TČM/ energetickú nerovnováhu považuje za známku porušenia zdravia. Energetické centrá či nádi v minulosti u nás začala riešiť akupunktúra,  ktorá má základy v TČM, ale ostáva faktom, že ide o energetické centrá/čakry a meridiánové dráhy, kde sú dôležité akupunktúrne body /terminálne, tonizačné, prechodové, sedatívne.../.  Ich stimulácia je  u akupunktúry realizovaná   tzv. ihličkami, čo niekedy pacienti vnímajú ako nepríjemné až bolestivé.        Harmony  center Tanya terapiu meridiánových dráh realizuje na základe diagnostiky, neinvazívnou metódou a to  stimuláciou meridiánových dráh sondou, moxou, rukami na základe elekrického odporu kože. Jednak ako jednotlivé akupunktúrne body, tak i komplet celý meridiánový okruh, buď cieleným zameraním na somatický problém alebo v rámci prevencie na podporu zdravia a tzv. ,,znovudobitie,,.                                                                                                                                                           Minulý rok v Egypte, na pláži som robila pľúcny meridián 70 ročnej žene, ktorá nevedela 40 rokov spracovať smrť syna. Mala výrazné problémy niekoľko rokov s pľúcami, s trávením a jedným vzťahom. Okolo išiel asi 15 ročný chlapec, ktorý pracoval na pláži. Bolo vidno, že pochádza z veľmi slabých sociálnych pomerov a je úplne nový. Zastavil sa pri nás a prekvapene povedal iba jednu vetu:,, Madam, meridiány?                                                                                                                                         Čo na to povedať? Iba to, že západná civilizácia popiera fakty, ktoré fungujú tisícročia, ľudovo povedané ,,boli nám dané do vienka,,. Ale ľudia sa prebúdzajú,... v Čechách je už niekoľko meridiánových kliník, ktoré vedú lekári. V príbalových letákoch niektorých liekov nachádzam ,, liek znižuje energiu,,.  A na záver iba toľko, že čakrám sa venujem tri desaťročia, ktoré mne osobne vždy pomohli a vždy  pri vyhodnotení ako prvoradý vnímam emočný kanál/ IDU.                                                         ...Prečo? Lebo ,,v zdravom tele nemôže byť chorá duša,, , tak ako povedal Sokrates...

 ...úžasné na tom je to, že "dobíjanie energiou" funguje aj pre "neveriacich". Vždy ma úprimne poteší, keď od večných pochybovačov  vidím konečne usmiate oči a počujem tiché uznanie.... "veď ja som ako znovuzrodený"......

PhDr. Tatiana Labdová


                

Úžasný výsledok z praxe.


Vraví sa, že časy i ľudia sa menia. Áno, bol ťažký rok. Ale jeden môj klient ho mal už dlho zložitý. Záznamami chcem poukázať, ako myslenie a emócie dokážu zamotať život. Záznam z diagnostiky terminálnych bodov meridiánov /z roku 2017/ukazuje na výrazne zníženie prúdenia energického toku z čakier a následne i meridianových dráh. Tiež vidno nerovnováhu medzi Jin a Jang. Energetické pole klienta generovali jeho myšlienky a pocity. Proste klient mal ťažké obdobie. Keďže boli dlho negatívne, tak výsledkom boli dlhodobo slabé geometrické polia svetla so slabou tvorbou vedomia. V popredí klienta bola hlavne únava, submisívne postavenie, tráviace a pohybové tažkosti. 

Ale klient pochopil, pracoval na sebe každý deň. Nie, určite to nebolo ľahké... Vír života ho často vťahoval. Prvé výsledky boli po 3 mesiacoch. V čom?  Povedal mi, že sa cíti konečne ,,sám sebou,, a rozhoduje sa vedome, čim vstúpil do jeho života konečne pokoj.

Po troch rokoch jeho záznamy sú úžasné, presne tak, ako zmenil svoje  myslenie, emócie a následne svoj život:))