Všetky masáže pod pyramídou                                                                                                                                          Diadnostika a meridiánová masáž                                                                                                                                  Magnetický pulzer MPG 30                                                                                                                                                Harmonizácia čakier                                                                                                                                                           Moxovanie,  Kinesiotaping                                                                                                                                                 Prístrojová celotelová lymfodrenáž                                                                                                                                   Vibračná plošina                                                                                                                                                                   Čakrové / ušné sviečky                                                                                                                                                        Crowley tarot @ Anjelské karty  @   Mapara                                                                                                 Masáže aj pre tehotné ženy   

Orgonity priestorové aj pre osobnú ochranu

                               Každá terapia/masáž  je  zameraná                                              na  komplexný energetický systém človeka.

               Harmony  center  TANYA  -  poskytuje  terapie, ktoré  kopírujú ľudské telo v súlade  s                                 vnímaním a myslením človeka na dosiahnutie či prinavrátenie celostnej rovnováhy                                                                          cestou  alternatívnej medicíny.                                                                                             Cieľom je využiť schopnosť  regenerácie organizmu                                                                      a jeho regulácie samo uzdravovacích procesov na elimináciu chorobných príznakov.                                                                                        AKO ?                                                                                                     Presunom  energie  vo  vnútri  daného   energetického  obehu,  aby  došlo  k  harmonizácii  na    princípe komplexného liečenia.

Harmony center Tanya od 16.08.2021 presťahovaná na ul. Škultétyho 4/1. posch. Martin

                       Často, keď kráčam po ulici, tak počujem..."som úplne bez energie".                                       Ak sa človek nedokáže "dobiť" sám, tak na to je vhodná pyramída a meridiánová terapia so stimuláciou akupunktúrnych bodov,... prečo?  Lebo  ide o : vyrovnanie polarity - odblokovanie čakier - doplnenie a vyrovnanie meridiánových dráh - elimináciu somatických, psychických  problémov - znovunadobudnutie energie... a hlavne spustenie samoliečiteľského procesu.                                                                                                                  A to na základe  kombinácie TČM a neinvazívnej akupunktúry.                                                             

                            Pyramída 

sa používa  na "dobitie energie" a relaxáciu. Súčou liečebnej energie je i meditačná / relaxačná hudba a bodové farebné svetlo nasmerované na jednotlivé čakry klienta.                                                                       Čakry sú energetické centrá, cez ktoré prúdi energia dnu a von z tela človeka. Prúdi cez ne životná energia, ktorá zásobuje fyzické telo, aby mohlo existovať a fungovať. Ak je táto energia blokovaná, tak telo trpí, v dôsledku čoho sa môžu objaviť symptómy rôznych ochorení.                                        Poznáme sedem hlavných čakier, kde je aktivita tejto životnej energie najsilnejšia. Tok energie prúdiaci z týchto čakier môže byť prospešne ovplyvnený aj liečivými kameňmi, farbami, zvukmi, či čakrovými sviečkami....                                                                                                                                                     Ak sa cítite dlhšie bez nálady, ste apatický, zimomravý, do všetkého sa nútite, neviete zaspať, budíte sa, tak to sú príznaky, že Vaša energia extrémne klesá. Rotácia čakier sa spomaľuje, a podľa toho, ktorá čakra-ktorý orgán zásobuje, tak môžu vzniknúť prvé symptómy (príznaky) pre daný orgán. Na takéto stavy je vhodná pyramída v kombinácii s odblokovaním a harmonizáciou čakier a hlavne meridiánová diagnostika s následnou terapiou, lebo s týmto si už málokto vie poradiť sám.                                                                                 A prečo je pyramída spojená s masážou /terapiou chrbta ?                                                                        Iba preto, lebo 5 čakier sa práve nachádza vo vibračnom poli energií,                                                                                           ktoré kopíruje chrbticu....

Diagnostika a meridiánová terapia/masáž - neinvazívna akupunktúra.

Diagnostika  meridiánov.Vhodná aj pre ľudí s dlhodobými chronickými chorobami so značne obmedzenou pohyblivosťou alebo pripútaných na lôžko. Eliminuje príznaky a bolesť pri artritídach, artrózach, reume, tráviacich či dýchacích problémoch, alergiách, astme, vertebrogénnych ochoreniach chrbtice a kožných ochoreniach. Eliminuje depresie, demenciu a nespavosť, zlepšuje pamäť.  Navodzuje celkový energetický komfort a pohodu. 

Akupunkt - masáž podľa Dr. W. Penzela (APM)                              má svoje korene v čínskej tradičnej medicíne, ktorá energetickú nerovnováhu považuje za známku porušenia zdravia. Liečba akupunktúrou a moxibúciou je založená na teórii existencie meridiánových dráh.  Rozdiel medzi akupunktúrou a terapiou meridiánov je v tom, že akupunktúra sa realizuje tzv. ihličkami a meridiány sondou na základe elektrického odporu kože. Vitálna energia / QI/ ) prúdi v tele cez meridiánové dráhy, ktoré spájajú všetky vnútorné orgány a povrchové štruktúry tela. Stimuláciou meridiánových dráh a bodov na povrchu tela, ovplyvňujeme tok Qi a krvi, čím ovplyvňujeme chorobný činiteľ. Vieme, že anatómia človeka sa zaoberá štúdiom orgánov ľudského tela. Väčšina týchto orgánov sa spája do rôznych systémov a tak s ostatnými sprievodnými štruktúrami zabezpečuje špecifické telesné funkcie. A podobne aj komplexný energetický systém človeka (Sharamon, Baginski) sa skladá z jednotlivých systémov, ktoré sa vzájomne ovplyvňujú.                 

 Systém energií človeka zahŕňa:                                                          vibračné pole energie/energetické telá                         čakry/centrá energie                                                             nádi/rozvodné kanáliky - meridiány

Energetické centrá / čakry slúžia v systéme energií človeka ako prijímacia stanica, transformátory a rozdeľovače prány/životnej energie rôznej frekvencie. Čakrami sú meridiány jedného vibračného poľa prepojené s meridiánmi susedného vibračného poľa. Ich existenciu nevieme anatomicky potvrdiť, nevieme ich chytiť, tak ako ucho či ruku. Môžeme ich však vycítiť či už prístrojovo zamerať. Tak ako uvádza Dr. Šos, už v r. 1985 sa podarilo trom francúzskym autorom v Nemeckej nemocnici v Paríži preukázať existenciu meridiánov pomocou rádioaktívneho izotopu technecia 99, ktorý vstrekovali do určitých akupunktúrnych bodov a do kontrolnych nulových bodov. Scintilačnou kamerou zaznamenali, že k šíreniu izotopov z nulových bodov bolo neúspešné, ale zato pri aplikácii do akupunktúrnych bodov postupovala látka v priebehu meridiánu. A tým sa pootvorili aj dvierka nášmu európskemu pohľadu na tradičnú čínsku medicínu.  

Meridiánová/akupunktúrna masáž sa venuje nielen oblasti tela, ktoré vykazuje klinické problémy, ale pracuje na celom tele. Masírujú sa všetky meridiány (buď sa znižuje preplnená energia, alebo sa doplňuje), čím sa upraví pomer energetického obehu v tele. Masáž je celotelová, stimuluje všetky meridiánové dráhy v tele.

Vďaka meridiánovej/akupunktúrnej masáži dôjde k spusteniu samoregulačných a regeneračných mechanizmov a telo dostane nový prísun životnej energie.


           

DIAGNOSTIKA A MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ podľa W. Penzela sa vzhľadom k neinvazívnym postupom stimulácie akupunktúrnych bodov priraďuje k modernej akupunktúre.   Na jej realizáciu sa používa prístroj ACU- M ku ktorému sa pripojí sonda PROMED, čo umožňuje sofistikovanú prácu s komplexom meridiánov/ akupunktúrnych dráh a  bodov pomocou počítača. Merané dáta sú zo sondy prenesené do PC, kde sa uložia, graficky vyhodnotia a navrhnú cielenú terapiu energetického pôsobenia - energetickú stimuláciu energetických bodov sondou. Meridiánové/ akupunktúrne dráhy u zdravého človeka sú v rovnováhe s energetickými centrami. Ak dôjde k oslabeniu meridiánovej/ akupunktúrnej dráhy v zmysle postupnej stagnácie energetického centra, tak výsledkom sú prvé symptómy/ chorobné príznaky toho orgánu, ktorého dráha je oslabená. Orgán, ktorý je v nadbytku/ v prebytku energie, vytvára na povrchu reflexnú zónu, stav orgánu sa odráža v stave svaloviny, podkožia a kože.  Tieto príznaky sú zosnímané cez terminálne body končatín a následne je digitálne zobrazený energetický stav meridiánov. Súčasne je doporučená terapia - cielene zameraná meridiánová/ moderná akupunktúrna masáž, ktorú možno vykonávať sondou PROMED, bambusovou tyčinkou alebo rukami.       Našim cieľom je aj zameranie na prevenciu a podporu zdravia a celkový relax v každodennom živote človeka. 

                          MOXOVANIE

                                                     liečebná metóda tradičnej čínskej medicíny 

K moxovaniu používame moxy, ktoré po zapálení pôsobia  svojím teplom a  liečivou energiou zo spaľovaných bylín (palina) na akupunktúrne body a príslušné orgány. Dochádza k prehriatiu a uvoľneniu jednotlivých častí tela, pri ktorých energia z paliny vstupuje cez akupunktúrne body do meridiánov. Teplo z moxy stimuluje akupunktúrne body, dopĺňa energiu čchi , uvoľňuje spazmy svalov, eliminuje bolesť, podporuje krvný obeh a má tiež protibakteriálne účinky. Prehrievaním sa posilňuje obranná funkcia jang energie, čo pozitívne vplýva na imunitný systém......                                                       ....možno aj preto je tak obľúbená v Číne, lebo jej dlhodobým používaním, vraj zvyšuje a predlžuje kvalitu života..... 


Prístrojová celotelová lymfodrenáž

Lymfodrenáž je veľmi účinná detoxikácia organizmu pre naštartovanie lymfatického systému, metabolizmu,  na    celkové zlepšenie imunity, nakoľko aktivuje tok lymfy v lymfatickom systéme . Lymfatický systém zodpovedá  zber a odplavovanie odpadových látok z telesných tkanív. Bezproblémovému toku lymfy je však veľmi často potrebné pomôcť, pretože si svoje telo neustále zanášame nevhodnou stravou, nesprávnym pitným režimom a tiež nezdravým životným štýlom ako je stres, nepravidelná strava, nedostatok tekutín či nedostatočný pohyb. Lymfodrenáž je vhodná ako  opatrenie pre ľudí vystavených dlhému státiu či po fyzickej záťaži, turistike, športe. Užíva sa jednak pri liečbe opuchov, ale takisto k zlepšeniu stavu pokožky, k zrýchleniu metabolických procesov, slúži k detoxikácii tela, ordinuje sa i pri rekonvalescencii po liposukciách, k prevencii vzniku kŕčových žíl, či celulitídy.


Vibračná plošina VIBROSHAPER

Bez ohľadu na vek, pohlavie či fyzickú zdatnosť posilňuj svoje  zdravie a vylepšuj  imidž !

Výhody:


 - zlepšuje koordináciu
 - uvoľňuje stuhnuté svalstvo
 - bojuje proti celulitíde
 - pomáha k  formovaniu postavy a redukcii váhy                                            
- masíruje a prekrvuje  chodidlá, dlane, chrbát či  svaly                                 - používa sa pri liečbe reumatizmu                                                                   - bojuje proti depresii, stresu a nespavosti                                                       - bojuje proti ochorení kostí a kĺbov                                                                 - eliminuje telesný tuk                                                                                       - zlepšuje hustotu kostí                                                                                     - stimuluje gastrointestinálny systém                                                               - reguluje cholesterol                                                                                       - podpouje krvný obeh


 Stačí 2 x týždenne :

10 min. vibračná plošina + 30 min. celotelová prístrojová lymfodrenáž =

                                  ZLEPŠENIE ZDRAVIA + SKVELÝ IMIDŽ 

Nechajte sa rozmaznávať


Darčekové poukážky

v hodnote:

30,00 - 50,00 - 75,00 -100,00 €

Potešte svojich blízkych -   iba  tak,  že  na                                  nich stále   myslíte...                  ...alebo ich chcete  potešiť praktickým darčekom  na ich sviatok ?

  • Zázraky orgonitu sú aj v dnešnej dobeRučne robené gelové sviečky

Vôňa a zlaté glitre  dávajú čaro plameňu pre romantický  večer.

...a k tomu  jedno želanie z úprimného srdca, ktoré sa naplní po vyhorení sviečky...


Ručne robený orgonit

Orgonit pre osobnú ochranu /prívesok, kameň vďačnosti/ a priestorovú ochranu pred elektromagnetickým smogom, geopatogénnymi zónami či negatívnymi energiami ľudí /pyramída, kužel, placka/

Ručne robené glycerínové mydlá

pre malých aj veľkých, podľa potreby ich pokožky.

Mydlá z aktívneho uhlia, zeleného jačmeňa, chlorelly, kozieho mlieka...tiež s prírodnými olejmi, hyaluronom a pod.


               KAMEŇ VĎAČNOSTI

Čakrové/telové/ušné sviečky.


                Čakrové/telové sviečky               Čakrové / telové /  sviečky sa prikladajú na miesta, ktoré ajurvéda označila ako čakry. Systém čakier v našom tele hovorí o energetických centrách, ktoré keď majú nezablokovanú energiu spôsobujú náš žiarivý zdravotný stav, ak však nepracujú, sú zablokované a energia nimi nemôže voľne prechádzať spôsobujú rôzne ochorenia, podľa toho, ktoré orgány ovplyvňujú. Pri sviečkovaní sa uvoľnia energetické bloky a následne sa spustí samo-liečebný proces organizmu, začína prúdiť pozitívna energia, cesta ktorá bola prerušená.

Ušné sviečky

Teplo vytvorené horením ušnej sviečky zmäkčuje nahromadený maz a tzv. komínový efekt ho vysaje. Sviečka tým napomáha pri likvidácii zápalu v organizme. Používa sa pri nádche, po zápale ucha, pri bolestiach  hlavy,  ušiach, nespavosti, vyrovnávaní tlaku v ušiach.

             Energetizovaná voda                 akumuluje energiu, keď je   v pyramíde aspoň 48 hodín. Potom sa môže používať na pitie, varenie čajov, kávy. Elixír získaný v uzavretej pyramíde: krištálová energetizovaná voda podporuje imunitný systém, harmonicky pôsobí na celý organizmus, detoxikuje organizmus a podporuje metabolizmus - podpora trávenia, pri chorobách pečene, čriev, cukrovke. Krištálová liečivá voda sa môže piť každý deň, najlepšie účinky má pitie nalačno pred každým jedlom. 

K I N E S I O T A P I N G

Kinesiotaping je elastická páska, ktorá nám dovolí hýbať sa. Podstatou je uvoľnenie tlaku na receptory, ktoré sa nachádzajú v každom svale. Dosiahnutím mikroskopického nadvihnutia kože pomocou tejpu vieme  redukovať zápal, bolesť a iné symptómy danej oblasti. Účinok  je okamžitý po nalepení na pokožku. Bežne by mal byť tejp na pokožke max. 3-5 dní, podľa typu tejpu a použitia.